PNO försäkring och skadeskydd

Det skall vara tryggt och säkert att hyra trailer av PNO och därför erbjuder vi våra hyrestagare en plattform med heltäckande skydd. Huvudsyftet med dessa är att de ska löna sig för våra kunder. Vidare menar vi att ett avtal ska vara enkelt att förstå och därför är avtalen utformade så att inga villkor är dolda i det finstilta utan det som står i klartext är det som gäller.

Våra skydd ger total kostnadskontroll och genom att välja något av dessa kan du känna dig trygg med att, i fall olyckan är framme vidtar vi direkt de åtgärder som vi ska utifrån vilket skydd ni har valt. Detta kapar ett led i administrationen för er som hyrestagare i fall en skada eller olycka uppstår under hyresperioden. De olika skydden som ni kan välja mellan presenteras kort nedan.

PNO Kaskoförsäkring – Betala hyra upp till max 30 dagar efter inkommen skadeanmälan.

PNO Skadeskydd – Täcker alla småskador upp till SEK 10 000 per skadetillfälle.

PNO Däckskydd – Täcker punktering och däckexplosion.

PNO Total Skadeskydd – Total kontroll, ingen självrisk vid skador*.

Vänligen kontakta oss för mer information kring PNO försäkring och skadeskydd!

Tips på vägen

För att på bästa sätt undgå att en skada eller olycka sker är det viktigt att vid alla tidpunkter vidta de självklara skadeförebyggande åtgärder som finns, det som också kan kallas för sunt förnuft.

Exempel på detta är att alltid ta reda på och följa de lagar och regler som gäller i det land där trailer skall införas och dras, att vid alla tillfällen vara pigg och kry som chaufför, använda säkerhetsbälte, uppträda med försiktighet på vägen och mot medtrafikanter, vara aktsam och veta sina begränsningar vid svåra väderförhållande samt att generellt ha god uppfattning om trailers förutsättningar. Utöver detta är det enormt viktigt att se till att enheten/trailern är i gott skick via ”säkerhetskontroller”.

Kör väl!

 

*självrisker enligt PNO Kaskoförsäkring vid stöld av trailer eller dolly, brand, explosion, höjdskador och totalhaveri.