Moving Floor

PNO erbjuder in-fleet trailers som är anpassade för den nordiska marknaden. Vi anpassar trailern efter kundens behov. Vi tar fram helt nya produkter där det krävs stor innovation och ny teknologi. Valet av rätt utrustning är en avgörande konkurrensfördel för våra kunder.

PNO är generalagenter för Kraker i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Vi kan stolt säga att vi är specialister på denna typ av trailer.

Moving floor är det vanligaste valet vid transporter av sopor, skrot, jordbruksprodukter, flis samt glas och torv. Moving floor trailers kan kännetecknas med:

 • Bästa kombinationen av konventionellt- och bulkgods
 • Snabb i och urlastning
 • Kvalitetsprodukt för ”hårda-tag”
 • Moving Floor Standard

  Transport av pall-och bulkgods.

  Ladda ner PDF

 • Moving Floor Öppningsbar sida

  Lastning av bulk-och skrymmande gods.

  Ladda ner PDF

 • Moving Floor Öppningsbar sida Hydraulisk

  Lastning av extra långt/skrymmande gods.

  Ladda ner PDF

 • Link Moving Floor

  Lastning av pall-och bulkgods vid 25,25 transport.

  Ladda ner PDF