Effektivisera din verksamhet med PNO Tracking System

PNO Tracking System är ett webbaserat logistiksystem för positionering och fleet management. Systemet bygger på GPS/GPRS-teknik och det är enkelt att använda. Trots att det är enkelt att använda innehåller det alla de funktioner som du behöver för att få en fullständig överblick av din flotta men också detaljerad information om respektive enhet.

Systemet kan integreras med andra positioneringssystem vilket innebär att oavsett vilka andra system ni redan har kan ni få hela flottan på en och samma skärm.

Funktioner:

  • Realtidspositionering på karta (Google Maps, Satellite View och Google Earth).
  • Detaljerade spårloggar och andra rapporter som kan exporteras till Excel-filer.
  • Zonregistrering. Registrering vid inpassering och/eller utpassering av fördefinierade zoner. Larm kan skickas via e-post, SMS eller visas som pop up.
  • Möjlighet att ge kunder tillfällig tillgång till systemet. Tillgången kan begränsas till ett specifikt fordon.
  • Smartphone applikation.
  • Servicesystem som håller koll på serviceintervall och andra viktiga uppgifter baserat på körsträcka, datum eller körtid.

Tillval:

  • Analoga sensorer för övervakning av exempelvis temperaturer eller annan viktig data för din last med larm och grafisk presentation.